S H E L L S L E G A L

Vi hjälper Dig att starta företag, köpa fastighet, skriva kontrakt eller hantera fordringar. Vi rådger Dig affäsmässigt eller privat.
Vårt mål är att ge Dig rättsligt skydd.

 

Vi är en global, multidisciplinär advokatbyrå specialiserad på många olika jurisdiktioner.

Nationella och internationella kunder har anförtrott sig till Shellslegal advokatbyrå . Vår personal talar flera språk, inklusive engelska, spanska, franska, danska, norska och svenska, vilket möjliggör att vi kan anpassa oss till våra klienters kultur, behov och intressen samt erbjuda en individuellt anpassad service.

Bolagsrätt och Avtalsrätt

Vår verksamhet omfattar nybildning av företag och näringslivsorganisationer, fusioner, förvärv och avveckling, joint ventures och due diligence.

Bank och Finansrätt

Shellslegal advokatbryrå biträder svenska och internationella banker, andra finansinstitut, företag och låntagare med rådgivning, dokumentation och förhandling rörande alla aspekter på bankverksamhet och finansiering.

Fastighetsrätt

Vi erbjuder biträde omfattande samtliga frågeställningar med anknytning till fastigheter såsom etablering i Spanien, ägande, nyttjande, överlåtelse och finansiering.

Företagsrekonstruktioner

Advokatfirman företräder fordringsägare och andra parter som berörs när ett företag får ekonomiska problem.

Konkursförvaltning

Shellslegal advokatbryrå har en lång tradition och stor erfarenhet av arbete med obeståndsrättsliga frågor.

Inkasso

Shellslegal advokatfirma bedriver nationell och internationell inkassoverksamhet. I enlighet härmed åtar vi oss att för våra klienters räkning kräva in betalning från gäldenärer.

Civilrätt

Civilrätten handlar om rättsregler som avser det inbördes förhållandet mellan enskilda, privata eller offentliga, rättssubjekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till våra klienter som t.ex. utformning och förhandling av avtal eller civilrättsligt ansvar.

Processrätt och Skiljeförfarande

Med lång erfarenhet av tvister, bistår Shelleslegals advokater sina klienter med effektivt stöd för alla typer av tvister, inför allmän domstol samt skiljedomstolar.

Arbetsrätt

Shellslegal advokatbryrå  hjälper arbetsgivaren med rådgivning i alla slags arbetsrättsliga ärenden samt biträder klienter vid förhandlingar och tvister med sin arbetsgivare.

Våra klienter

Våra kunder är multinationella företag, banker, kreditförsäkringsbolag, små och medelstora företag samt privatpersoner

Global Leader 20 Years In a Row

 

Vårt huvudkontor ligger i Madrid, men Shellslegal Abogados finns i de flesta europeiska länder, Latinamerika och USA genom samarbete mellan ett omfattande nätverk av advokatbyråer.

KONTAKT

Madrid

Calle Entrepeñas, 46 Portal G-2º B

28051, Madrid-Spanien.

Tel: +34 91.494.37.06

Mob: +34 616.59.77.94

E-mail: info@shellslegal.com

Marbella

Avda. Príncipe Salmán, Urb. Dama de Noche Bloque 10-3º A

29660 Marbella, Málaga – Spanien

Tel: +34 91.494.37.06

Mob: +34 616.59.77.94

E-mail: info@shellslegal.com